Logo Mijn Geilste Foto
  • #
  • #
Categorie
Geaardheid
Ik zoek een
Provincie
Privacy-beleid

Gelieve onderstaand privacy-beleid met betrekking tot deze website aandachtig te lezen:

DOOR ZICH EEN TOEGANG TE VERSCHAFFEN TOT DEZE WEBSITE, DOOR DEZE TE BEZOEKEN OF DOOR ER GEBRUIK VAN TE MAKEN GAAT U, PERSOONLIJK EN IN NAAM VAN DE JURIDISCHE ENTITEIT WAARVAN U EEN VERTEGENWOORDIGER, EEN TUSSENPERSOON OF EEN WERKNEMER BENT, AKKOORD DAT U BENT GEBONDEN DOOR DE HIERNA VERMELDE BEPALINGEN VAN HET PRIVACY-BELEID. DEZE BEPALINGEN ZIJN VATBAAR VOOR WIJZIGINGEN ZODAT U ZE VOORAFGAANDELIJK AAN IEDER GEBRUIK DIENT NA TE LEZEN. GELIEVE ZICH GEEN TOEGANG TOT DEZE WEBSITE TE VERSCHAFFEN, NOCH DEZE TE BEZOEKEN, NOCH EEN ACCOUNT AAN TE MAKEN, NOCH GEBRUIK TE MAKEN VAN DEZE WEBSITE OF VAN DE INFORMATIE DIE DAARIN IS OPGENOMEN INDIEN U DIT PRIVACY-BELEID NIET AANVAARDT.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Bij een bezoek aan de Website worden mogelijk de volgende persoonsgegevens verzameld: naam, voornaam, e-mailadres, geslacht, provincie en geboortedatum. Deze persoonsgegevens worden verwerkt door Mijngeilstefoto , voornoemd, om deze te gebruiken voor administratie, (direct) marketing en marktonderzoek. Als gebruiker stemt u uitdrukkelijk in dat uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan commerciële (binnen- en buitenlandse) partners, die deze gegevens kunnen aanwenden voor publicitaire of andere doeleinden. De gebruiker verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met het periodiek ontvangen van e-mailberichten uitgaande van de Website of van bepaalde gebruikers ervan. Mijngeilstefoto kan de persoonsgegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy- beleid. De gebruiker heeft het recht op inzage en verbetering van zijn gegevens na schriftelijke aanvraag. Informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan bekomen worden in België bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (www.privacycommission.be), en in Nederland bij het College Bescherming Persoonsgegevens (www.mijnprivacy.nl). Mijngeilstefoto verzamelt ook mogelijk niet-persoonlijke gegevens over de bezoekers, zoals bijvoorbeeld welk besturingssysteem of internetbrowser deze gebruiken. De Website maakt gebruik van cookies om een aantal gegevens voor het comfort van de gebruiker te bewaren en tevens om het gebruik van de Website na te gaan met het oog op verdere verbetering van de dienstverlening en het optimaliseren van de navigatie binnen de Website. De gebruiker kan echter wel zijn webbrowser zo instellen dat geen cookies kunnen worden weggeschreven op zijn systeem. Dan zal de gebruiker alle informatie in webformulieren telkens volledig opnieuw moeten invullen en zijn persoonlijke voorkeuren bij elk bezoek aan de Website opnieuw kenbaar moeten maken.

Als u ons via het web uw e-mailadres meedeelt:

• kan u van Mijngeilstefoto e-mails ontvangen, met informatie over producten, diensten en opkomende evenementen.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID

Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) de Website alsook de toepassing en interpretatie van onderhavige voorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht, waarbij de rechtbanken van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van Mijngeilstefoto uitsluitend bevoegd zijn.

Online

Copyright mijngeilstefoto.nl - Alle rechtenvoorbehouden

Algemene voorwaarden - Privacy policy